Esittely

Mansikkamaa (kuva_mansikkamaa.jpg)


Päiväkoti Mansikkamaa on aloittanut toimintansa v. 2000. Se toimii päiväkodiksi suunnitellussa, suuressa kodinomaisessa perinnetalossa. Toiminnan painopisteinä ovat liikunta-, luonto- ja taidekasvatus.

Päiväkodin luonnonläheinen sijainti on houkutellut lähimetsäämme asustamaan Metsämörrin, jonka luona vierailemme viikoittain. Metsämörri -toiminnassa opimme luonnossa liikkumista, lähiympäristön kunnioittamista ja luontotietoutta leikkien, retkien ja seikkailun avulla.

Suomen ympäristökasvatuksen seura on myöntänyt Päiväkoti Mansikkamaalle Vihreän lipun osoituksena kestävään kehitykseen perustuvasta toiminnasta. Ympäristökasvatuksemme on jatkuvasti kehittyvää ja suunnitelmallista ympärivuotista toimintaa.

Lisäksi päiväkodissa järjestetään Nuori Suomen liikuntaleikkikoulua kerran viikossa.

Hoitopaikkoja on 35, jotka on jaettu seuraavasti: - 1-3 –vuotiaiden ryhmä, 4- 5 –vuotiaiden ryhmä, esikoululaisten ryhmä.